telephone

Služby

V našich oborech (dopravní a inženýrské stavitelství) zajišťujeme nejen realizaci kompletních staveb na klíč, ale také dílčí části staveb. 

Mezi naše realizované práce patří: 

  • Výstavba komunikací z asfaltovým, dlážděným nebo nestmeleným povrchem
  • Parkoviště
  • Chodníky
  • Výstavba a přeložky kanalizací
  • Výstavba a přeložky vodovodů
  • Terénní úpravy, opěrné stěny
  • Demolice objektů
  • Základové desky

a řada dalších…

 

Z provedených staveb disponujeme referencemi. Prioritou pro nás je spokojený zákazník, který se na nás bude obracet s dalšími zakázkami.