telephone

O nás

Počátky naší společnosti sahají do roku 1992, kdy Leo Kratochvíl zakládá stavební firmu a začíná s výstavbou pozemních staveb. S postupem času a s rozšiřováním strojového parku se čím dál více také zabývá dopravními a vodohospodářskými stavbami. V roce 2019 do firmy vstupuje druhý společník, Ing. Tomáš Král a vzniká společnost K2 STAV s.r.o. 

Pro potřeby dopravních a vodohospodářských staveb, na které se v současnosti nejvíce zaměřujeme, disponujeme vlastním strojovým a dopravním parkem.   

Nejdůležitější částí, „srdcem“ naší společnosti je však plně kvalifikovaný a prověřený personál. Menší velikost naší firmy nám o to vice umožňuje udržovat osobní vztahy s našimi zaměstnanci. Jedině na spokojeném „mužstvu“ můžeme stavět náš úspěch. 

Filozofií naší firmy je důraz na neustálý rozvoj pracovních i osobních vlastností všech zaměstnanců podniku, hledání nových, moderních postupů výstavby a v neposlední řadě také průběžné rozšiřování a inovování technického zázemí firmy. Díky tomu dokážeme stavět rychle, zodpovědně a kvalitně ve prospěch zákazníka.

Spokojený investor, který se k nám vrací a dobré jméno naší společnosti je pro nás klíčový.